Edunvalvonta

Aktiivista vaikuttamista valtuuston suuntaan

Ammattiosasto tekee vuosittain valtuusto ja TES-esityksiä Teollisuusliiton syys ja kevätvaltuustoon. Esityksissä on ehdotettu mm. seuraavaa:

  • Ammattitutkinnon suorittaneille palkanlisä 0,50€/tunnilta.
  • Työehtosopimukseen kirjattava lauseke pakollisesta jäsenmaksun työnantajaperinnästä.
  • Ammattiosaston puheenjohtajan irtisanomissuoja ja ajankäyttö.
  • Lapsen sairastuessa ikärajan nosto 12-vuoteen,10-vuoden sijasta.
  • Työpaikkaohjaajille palkankorotus sekä opetuslisän nosto 1,50€ tunnilta.
  • Kiky kirjaukset pois työehtosopimuksesta.
  • Sairausajan palkan maksamisen pidentäminen vähintään 7 vuorokaudella.
  • Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaksi yli 58-vuotiailla.
  • Omailmoitus sairasloman kirjaaminen työehtosopimuksiin sekä ulottaminen myös lapsen sairastumiseen.
  • Palkankorotusten sopiminen euromääräisinä prosenttimäärien sijaan.

Lataa esitykset kokonaisuudessaan tästä: