Vuokrausta koskevat säännöt

Nämä säännöt koskevat seuraavia ammattiosaston omistamia lomaosakkeita: Ellivuoren Satuniemi A 17, Levin Paularinne 4 B ja Teijon Priki 1.

1. Hakemukset lomaviikoista 1-26 (ajalle 1.1.-30.6.) tulee toimittaa ammattiosastolle edellisen vuoden syyskokoukseen mennessä. Vastaavasti hakemukset lomaviikoista 27-52 (ajalle 1.7.-31.12.) tulee toimittaa kuluvan vuoden kevätkokoukseen mennessä.

Hakemukset tulee jättää ammattiosaston kotisivuilla, toimittaa kirjallisesti taloudenhoitajalle tai postiosoitteeseen: 

Pirkanmaan Lasi- ja muovityöntekijäin ammattiosasto ry 520
Vuorentaustantie 2 A 
33420 Tampere

2. Ennen syys- tai kevätkokousta toimitetut hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa alla olevien periaatteiden mukaan. Tämän jälkeen vapaana olevat viikot myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksen mukaisesti.

·       Jäsenet jotka eivät ole ennen käyttäneet mitään ammattiosaston lomaosaketta ovat etusijalla varauksista päätettäessä.

·       Kun vain yksi hakija hakee viikkoa, hän automaattisesti saa sen.

·       Jos hakijoita on samalle viikolle useampi kuin yksi, suoritetaan arvonta hakijoiden kesken.

·       Mikäli viikkohakemuksia ei ole määräaikaan mennessä tullut, voi vapaita viikkoja/vuorokausia tiedustella sen jälkeen taloudenhoitajalta (yhteystiedot löytyvät kotisivuilta). Vuorokausia vuokrataan aikaisintaan kaksi viikkoa ennen lomaviikon alkua.

·       Hallitus on oikeutettu vuokraamaan vapaaksi jääneet viikot osaston ulkopuolisille.

·       Taloudenhoitaja ilmoittaa jäsenille lomaviikkoja koskevista päätöksistä.

3. Jäsenen on maksettava osaston vahvistama vuokrahinta eräpäivään mennessä tai hän menettää käyttöoikeuden kyseiseen vuokraukseen. Vuokrahinta laskutetaan noin kaksi viikkoa ennen varauksen alkua. Jos varaukseen alkamiseen on aikaa 14 päivää tai vähemmän, on vuokrahinta maksettava heti varauksen teon yhteydessä.


4. Osakkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan myös lomaosakekohtaisia sääntöjä ja ohjeita. Käyttäjä on vastuussa ammattiosastolle osakkeessa aiheuttamastaan vahingosta kiinteistön sekä irtaimiston suhteen. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan rahallisesti aiheuttamansa vahingot. Sääntöjä rikkoneille jäsenille osakkeita ei enää vuokrata.


5. Taloudenhoitaja tiedottaa jäsenelle myönnetystä vuokrauksesta ja lähettää laskun sekä käyttöä koskevat ohjeet. Hän hoitaa myös seurantaa osakkeiden käytöstä.


6. Osaston syyskokous vahvistaa osakkeiden vuokrahinnat seuraavalle kalenterivuodelle.


7. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ammattiosaston hallituksen päätöksellä.

Nämä säännöt on vahvistettu hallituksen kokouksessa