Teollisuusliiton yhteiskuntasuhteiden yksikön laatima yhteenveto tulevasta hallitusohjelmasta ja sen vaikutuksista esim. työntekijöihin

8.9.2023