Pilkingtonilainen! Jos sairastut vuosilomasi aikana!

7.5.2020

Vuosiloman aikana ei ole OIL-käytäntö voimassa, joten ota yhteys työterveyshuoltoon! (Koronaan liittyvien lomautusten aikana on lomautetuilla oikeus käyttää työterveyshuollon palveluja)

Työkyvyttömyys loman alkaessa

Jos työntekijä on työkyvytön loman alkaessa (tarkoittaa ensimmäistä lomapäivää) tai ennen loman alkua on tiedossa loman ajaksi osuva sairaanhoito tai siihen rinnastettava hoito (tavallisesti leikkaus), koko loma siirtyy.

Työkyvyttömyys loman alettua

Silloin, kun työntekijä on ehtinyt aloittaa lomansa, vuosilomasta siirretään kuusi lomapäivää. Nämä kuusi lomapäivää ovat ns. omavastuupäiviä, jotka siis kuluvat, vaikka työntekijä on asianmukaisesti pyytänyt siirtämistä.

Mikäli sairastut vuosiloman aikana ja haluat sairasajan tulevan huomioiduksi omavastuupäivälaskennassa, toimi seuraavasti:

  • Ilmoita sairaudesta VÄLITTÖMÄSTI esimiehelle tai hänen sijaiselleen
  • Pyydä heti loman siirtämistä tai että sairausaika huomioidaan omavastuupäivälaskennassa (Sinun on siis ITSE pyydettävä, työnantajan ei tarvitse huomioida ilman siirtopyyntöä loman omavastuupäivien laskentaa)
  • Toimita sairaslomatodistus esimiehelle tai sijaiselle. Voit postittaa todistuksen tai jos lähetät todistuksesta valokuvan, niin toimita alkuperäinen heti palattuasi lomalta töihin.
  • Näin sairauspäivät huomioidaan lomavuoden omavastuupäiviin mukaan, vaikka omavastuupäivät eivät sillä kertaa ehkä täyttyisikään tai sairaus ei kestäisi yli omavastuuaikaa.

Pihlajalinnan hoitajapalvelu palvelee ma-su kello 6-22 numerossa 010312011

Postitusosoite:  Pilkington Automotive Finland Oy PL 476, 33101 Tampere

Esimiesten paikallaolot ja sijaisjärjestelyt puhelinnumeroineen kesän aikana löytyy SIM-tauluilta! Saat tiedon myös luottamusmiehiltä, koska heiltäkin löytyy esimiesten lomalista.

Pysytään terveinä ja hyvää kesää kaikille! 

Terveisin  pääluottamusmies Sari Uusivirta Pilkington Tampere

sari.uusivirta@fi.nsg.com    050-9129162