Työttömyysturvalain muutokset vuodenvaihteen jälkeen

3.2.2021

Voimassaolevat työttömyysturvan väliaikaiset muutokset

MuutosVoimassa / koskee
Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa.Koskee 1.6.-31.3.2021 alkavia hakujaksoja. (Päivitys 3.2.2021, ministeriö: muutokselle jatkoa 30.6.2021 asti.)
Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa.Voimassa 16.3.-31.12.2021. (Päivitys 5.1.2021)
Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella.Koskee 12.6.-31.3.2021 alkavia työsuhteita. (Päivitys 3.2.2021, ministeriö: muutokselle jatkoa 30.6.2021 asti.)
Yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi.Työmarkkinatukea voi saada ajalla 16.3.-31.3.2021. (Päivitys 3.2.2021, ministeriö: muutokselle jatkoa 30.6.2021 asti.)

Päättyneet väliaikaiset lakimuutokset

MuutosVoimassa / koskee
Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa.

Koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

Jos esimerkiksi ensimmäinen omavastuupäivä on 31.12.2020, omavastuuaika voi kulua myös vuoden 2021 puolella ja omavastuupäiviltä maksetaan päiväraha. Omavastuuajan ei tarvitse tulla täyteen 8 viikon kuluessa.

Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Työskentelyn aikana on oltava kassan jäsen. *Koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. **
Ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana.Koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei tällöin kerry ajalla 16.3.-30.6.2020.
Työnhakijoiden haastatteluista TE-toimistossa luovutaan osin.Voimassa 16.3.-31.12.2020.

Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa:


  • – Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
    – Henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.
    – Henkilö keskeyttää työllistymistä tukevan palvelun koronaepidemiasta johtuen.
    – Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.
Voimassa 16.3.-31.12.2020.
TE-toimisto voi poiketa työnhakijan omaehtoisten opintojen etenemisvaatimuksesta vuoden loppuun asti sekä antaa lisäaikaa opintoihin silloin, kun opinnot myöhästyvät koronasta johtuen.Voimassa 1.8.-31.12.2020.

* Yrittäjän perheenjäsenten kohdalla työskentelyedellytys puolitettu 26 viikkoon.

** Jos peruspäivärahan enimmäismaksuaika on kesken, 13 viikon työssäoloehtoa voidaan soveltaa vain silloin, kun työskentelyedellytykseen on luettu työviikko 1.7.2020 jälkeen. Tämä johtuu siitä, että peruspäivärahalta siirtyvät lisättiin muutoksen piiriin myöhemmällä lakimuutoksella.