Painava syy

8.10.2023

Orpon-Purran hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja heikennykset kohdistuvat erityisesti työväestöön ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin. Nyt on painava syy toimia.

Hallitus on jo valmistelemassa esimerkiksi seuraavia toimia ja haluaa ne voimaan vuoden sisällä:

 • Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa
 • Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”
 • Lomautuksen varoaikaa lyhennetään
 • Oikeutta poliittisiin lakkoihin rajoitetaan
 • Oikeutta tukilakkoihin rajoitetaan
 • Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 euron sakko, jos lakko todetaan laittomaksi
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään
 • Työttömyyspäivärahan työssäoloehto euroistetaan
 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan
 • Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään

lue lisää: https://www.sak.fi/painava-syy

https://tekijalehti.fi/2023/10/12/ulosmarssi-tampereen-pilkington-automotivella-tama-ei-jaa-tahan/