Arkipyhät ja suurjuhlapyhät kemian sektorilla vuodenvaihteessa 2023–2024

2.11.2023

Arkipyhiä, ts. pyhäpäiviä joilta maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille palkka kaikilla alla olevassa taulukossa mainituilla kemian sektorin sopimusaloilla, ovat vuodenvaihteessa 2023–2024 ensimmäinen joulupäivä, toinen joulupäivä ja uudenvuodenpäivä. Myös jouluaatto on joillain aloilla korvattava arkipyhä ks. tarkemmin alla olevasta taulukosta.

Arkipyhät

Arkipyhiltä maksetaan tuntipalkkaisille työntekijöille täysi palkka, joka käytännössä tarkoittaa keskituntiansiota  

Tärkeää on huomata, että korvausta ei makseta, jos työntekijä on luvatta poissa työstä joko arkipyhää edeltävänä tai sitä seuraavana työpäivänä. Ympäröivä pekkaspäivä siirtää edellytyspäiviä. Esimerkki joululta: jos maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona olevia arkipyhiä ympäröi pekkaspäivät, työntekijä ei saa olla poissa työstä pekkaspäivää edeltävää päivää ennen arkipyhiä eikä pekkaspäivää seuraavaa päivää arkipyhien jälkeen. Muutoin arkipyhäkorvaus kärähtää, ellei muusta toisin sovita. Eräissä poikkeustapauksissa arkipyhäkorvaus on maksettava, vaikka päivä ei olisi ollutkaan työpäivä.

Tällaisia päiviä ovat:

  • vuosiloma,
  • sairaus
  • lomautus
  • työnantajan kustantama koulutus
  • lakisääteisten äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta
Sopimus­alajoulu­aatto, sunnun­tai1. joulu­päivä, maanan­tai2. joulu­päivä,
tiistai
uuden­vuoden­päivä, maanan­tailop­piainen, lauan­tai
Muovi­tuote ja kemian tuote­teolli­suuseikylläkylläkylläei

Lasikeraaminen

teollisuus

kylläkylläkylläkylläei